Suomi jää kauas koulutuksen kärkimaista korkeakoulutettujen määrässä. Panostuksissa koulutuksen resursseihin olemme jääneet muiden pohjoismaiden vauhdista jo pitkään. Viime vuosina olemme saaneet lukea myös toistuvia puheenvuoroja opetushenkilöstön uupumisesta ja ilman tukea jääneistä oppijoista.

Suomen kilpailukyvyn, kestävän talouden ja osaavan työvoiman turvaaminen edellyttävät toimia. Suomi on saatava takaisin koulutuksen kärkimaaksi, oppimistulokset nousuun ja korkeakoulutettujen määrä kasvuun.

Jokaiselle lapselle on taattava laadukas varhaiskasvatus, perusopetus ja tarvittava tuki koko koulutuspolun ajan ammatillisiin oppilaitoksiin, lukioihin ja korkeakouluihin saakka. Myös tutkimuksen rahoitusta tarvitaan, sillä uutta tietoa ja innovaatioita ei synny ilman korkeatasoista tutkimusta. Suomen kannattaa pysyä innovaatioiden huippumaana, kun vihreän siirtymän edellyttämillä markkinoilla käydään kiivasta kilpailua.

Koulutuksen rahoituksen on siis oltava ennakoitavaa ja ennen kaikkea riittävää. Nykyinen valtionosuusrahoitusjärjestelmä ei aina takaa, että esimerkiksi perusopetuksen rahoitus kohdistuisi sinne mihin se on tarkoitettu, eli kasvatukseen ja koulutukseen. Tähän tarvitaan uusi mekanismi, jolla riittävä rahoitus kohdennetaan kunnissa juuri koulutukseen ja riittävään tukeen sitä tarvitseville.

Suomella ei ole varaa leikata koulutuksesta euroakaan. Koulutuksen rahoituksen nostoon on laadittava pitkäkestoinen rahoitusohjelma. Koulutus on investointi ja rahoituksen vahvistaminen on arvovalinta.

Suomi tarvitsee osaajia myös tulevaisuudessa!