Sitoumukseni

eduskuntavaaliehdokkaana

Olen sitoutunut alla oleviin ohjelmiin ja periaatteisiin.

Sitoumukset eivät ole minkäänlaisessa arvojärjestyksessä, eivätkä tarkoita sitä, etten ajaisi työssäni myös muita asioita.

 

 

Olen sitoutunut oikeudenmukaisen siirtymän periaatteisiin, sillä ne ovat välttämättömiä nyt ja tulevaisuudessa. Talous on tasapainotettava reilusti, hyvinvoinnista tinkimättä ja luonnon kestokyky huomioiden. BKT ei riitä enää mittaamaan yhteiskuntamme hyvinvointia – rinnalle tarvitaan kestävää talousajattelua ja uusia hyvinvoinnin mittareita.

 

https://oikeudenmukainensiirtyma.fi/candidate/101

 

 

Olen sitoutunut Anna ääni lapselle -ehdokkaaksi, sillä lapsen oikeuksien toteutuminen vaatii myös Suomessa paljon töitä. Kaikessa päätöksenteossa tulee huomioida lapsivaikutukset ja huolehtia lasten oikeudesta tulla kuulluksi heitä koskevissa asioissa. Jokaisella lapsella tulee olla oikeus kasvaa täyteen mittaansa. Lasten ja nuorten osallisuus ja yhdenvertaisuus ovat teemoja, joiden edistäminen on aikuisten jatkuva velvollisuus. Päättäjien ja lasten välinen vuoropuhelu on tärkeä väylä, jotta päättäjät voivat ymmärtää ja huomioida lasten näkemykset päätöksenteossa. Tämä vaatii myös toimintakulttuurin muutosta, jota haluan sinnikkäästi edistää päätöksenteossa.

https://www.lskl.fi/aanilapselle/anna-aani-lapselle-ehdokkaat-eduskuntavaaleissa-2023/

 

Olen allekirjoittanut Suomen Olympiakomitean liikunnan manifestin ja sitoutunut sen toimenpiteisiin. Teen töitä sen puolesta, että jokaisen mahdollisuudet liikkumiseen vahvistuvat. Tämä vaatii poikkihallinnollista yhteistyötä ja ymmärrystä liikunnan valtavista hyödyistä niin inhimillisesti kuin taloudellisesti. Haluan nostaa myös huippu-urheilun merkitystä ja arvostusta.

https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/liikuntapolitiikka/vaalivaikuttaminen/eduskuntavaalit/liikuntaehdokkaat/

 

Olen sitoutunut ADHD-liiton, Aivoliiton ja Autismiliiton eduskuntavaalitavoitteisiin neurokirjon ihmisten yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus saada tarvitsemansa tuki ja ymmärrys oppimiseensa. Tuki tulee varmistaa aina varhaiskasvatuksesta työelämään saakka. Nepsy -perheiden kokonaisvaltainen tuki on saatava kuntoon.

https://autismiliitto.fi//home/lauratulikorpi/public_html/content/uploads/2023/03/aaa_eduskuntavaalitavoitteet_2023.pdf

 

Sitoudun aktiivisesti edistämään sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta eduskunnassa ja lupaan työskennellä sateenkaari-ihmisiin kohdistuvaa syrjintää ja vihapuhetta vastaan. Jokaisella tulee olla oikeus olla oma itsensä ilman pelkoa syrjinnästä. Yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutuminen vaatii edelleen sinnikästä puolustamista. Paljon on vielä töitä edessä, jotta jokainen lapsi ja nuori voi kokea yhteiskuntamme hyväksyväksi ja turvalliseksi paikaksi saavuttaa omat unelmansa. 

Jokaisella tulee olla oikeus myös itse määritellä tai olla määrittelemättä sukupuoltaan. Kolmas juridinen sukupuoli tulee lisätä lainsäädäntöön ja myös monimuotoisten perheiden asemaa on parannettava lainsäädännöllä.

https://seta.fi/eduskuntavaalit/sitoutuneet-2023/