Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen

aluevaltuutettu,

Keravan kaupunginvaltuutettu

Olen tulisesti koulutuksen ja hyvinvoinnin puolella! 

Taustallani on pitkä ura luokanopettajana, pedagogiikan ja oppimisen asiantuntijana. Toimin myös yrittäjänä ratkaisukeskeisen valmennuksen ja nuorten urheilijoiden psyykkisen valmennuksen parissa. 

Teen intohimoisesti töitä yhteiskuntamme haasteiden eteen äänestäjiäni kuunnellen. Osallisuuden vahvistaminen on yksi keskeisimmistä tavoitteistani päättäjänä. Kestävä tulevaisuus, turvallisuus, hyvinvointi ja demokratia edellyttävät korkeatasoista kasvatusta, koulutusta ja tutkimusta. Talous on tasapainotettava reilusti -ihmisten ja luonnon hyvinvoinnista tinkimättä. Suomi tarvitsee jatkossakin sivistystä ja hyvinvointia! 

Toimin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen Vihreän aluevaltuustoryhmän puheenjohtajana ja lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan varapuheenjohtajana. Keravalla olen kaupunginhallituksen jäsen. Ennen hyvinvointialueelle siirtymistä toimin Keravan sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajana. 

  • Laadukkaalla kasvatuksella, koulutuksella ja tutkimuksella rakennetaan kestävä ja kilpailukykyinen Suomi!

Koulutuksen tulee turvata kaikille yhdenvertaisen laadukkaasti ja maksutta edellytykset päästä niin pitkälle kuin omat siivet kantavat. Oppimisen tuki tulee saada kuntoon aina varhaiskasvatuksesta kolmannelle asteelle saakka. Jokainen lapsi on oikeutettu koulutetun erityisopettajan tukeen, jos hän sitä tarvitsee. Kaikessa kehittämistyössä on otettava opettajat vahvemmin mukaan. 

Suomen kilpailukyky tarvitsee uutta osaamista ja uusia osaajia nyt ja tulevaisuudessa. On inhimillisesti ja taloudellisesti välttämätöntä, että jokainen saa mahdollisuuden oppia ja saavuttaa oman potentiaalinsa. Leikkausten sijaan suomalaisten koulutustason nostamiseksi on laadittava pitkäjänteinen rahoitussuunnitelma. 

Tutkimuksen rahoitusta on nostettava pitkäjänteisesti, sillä tutkimuksen rooli Suomen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä on merkittävä.  

 

  • Talous tasapainoon ihmisten ja luonnon hyvinvoinnista tinkimättä!

Taloutemme vaatii tasapainottamista, mutta ei kestävyyden ja koulutuksen kustannuksella. Tarvitsemme pitkän aikavälin verouudistusta, joka edistää kiertotaloutta ja kestävää elinkeinoelämää sekä mahdollistaa työn verotuksen keventämisen. Ympäristölle ja ilmastolle haitallisista tuista tulee asteittain luopua.  

Luonto on yksi pääoman muoto, eikä ilman ekologista kestävyyttä voi olla taloudellista kestävyyttä. Ilmastokriisi, luontokato ja näiden taloudelliset vaikutukset kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa. Ilman hyvinvoivaa luontoa ei voi olla kestävää taloutta.

Hyvinvoinnista leikkaaminen heikentää ihmisten mahdollisuuksia toimia täysipainoisesti yhteiskuntamme jäseninä. 

Taloutemme on sitä kestävämpi, mitä paremmin ihmiset ja ympäristö voivat.

  • Poliittisten päätösten on turvattava jokaisen lapsen oikeus oppia sekä tulla kohdatuksi ja hyväksytyksi!

Lapsen oikeudet eivät toteudu itsestään! Lapsen oikeuksien toteutuminen edellyttää kaikkien päätöksentekoon osallistuvien ymmärrystä lapsen oikeuksista. Lasten ja nuorten osallisuus ja yhdenvertaisuus ovat teemoja, joiden edistäminen on aikuisten jatkuva velvollisuus. Päättäjien ja lasten välinen vuoropuhelu on tärkeä väylä, jotta päättäjät voivat ymmärtää ja huomioida lasten näkemykset päätöksenteossa. Tämä vaatii myös toimintakulttuurin muutosta, jota haluan sinnikkäästi edistää päätöksenteossa.

 

Vaikuttavia päätöksiä ja tekoja tehdään yhteistyössä! Lue lisää ajatuksistani Blogista ja FB-sivuiltani tai hyppää kuuntelemaan alla oleva podcast.

 

SOSIAALISESSA MEDIASSA