Keravan ja Sipoon kaupunginvaltuustot ovat hyväksyneet sopimuksen te-palveluiden järjestämisestä yhdessä.

Aina kun kaksi osapuolta haluaa tehdä yhteistyötä ja on siihen valmis myös panostamaan, on ratkaisu mahdollisuuksia täynnä. Työ- ja elinkeinopalveluiden järjestäminen laadukkaasti, on sekä Keravalle että Sipoolle yhteinen tavoite.

Me olemme kuitenkin kaksi hyvin erilaista aluetta, joten yhteistyössä riittää myös ratkottavia haasteita. Nyt päätetty järjestämissuunnitelma sisältää henkilöstölle paljon uusia tehtäviä, joihin tarvitaan osaavaa ja pysyvää henkilöstöä. Näistä tehtävistä on kuntakokeilussa ollut iso vastuu Vantaalla. Nyt ne on otettava itse haltuun ja toivon, että omaa henkilöstöä koulutetaan hyvin ja hyvissä ajoin. Toki voimme aiesopimuksen turvin ostaa erityispalveluita myös Vantaalta.

Keravan ja Sipoon välinen työvoiman liikkuvuus on todella vähäistä. Tämä haaste sisältää kuitenkin mahdollisuuden ja oikeastaan toiveen, että Keravan ja Sipoon välistä julkista liikennettä vihdoin kehitettäisiin. Nyt siihen on ainakin yhteinen intressi.

Hyvinvointialueen myötä olemme saaneet huomata, miten merkityksellistä hyvin hoidettu yhdyspintatyö on. Erilaisia yhdyspintoja on meillä tunnistettu jo yli 140 ja nyt Sipoon kuuluessa eri hyvinvointialueelle, on meille luvassa lukuisia uusia yhdyspintoja. Työskentely kahden eri hyvinvointialueen kanssa edellyttää paljon resursseja, jotta yhdyspintatyö on saumatonta.

Kaksi eri hyvinvointialuetta haastaa myös meitä varmistamaan Sipoolaisille ja Keravalaisille yhdenvertaiset työkykyä edistävät palvelut, kuten sosiaalipalvelut, kuntouttava työtoiminta ja työttömien terveystarkastukset. Näiden palveluiden vastuut kun tulevat olemaan kahdella eri hyvinvointialueella.

Yhteinen tahto kantaa toivottavasti haasteiden yli. Jokainen työtön on liikaa.

29. helmikuuta 2024 saamme valtiolta lopullisen varmistuksen, onko yhteistyöaikeemme hyväksytty.