?? Suomi on monessa mielessä lapsen oikeuksien edelläkävijä aina alkaen neuvola-, lapsilisä- ja varhaiskasvatusjärjestelmästä. Olemme historiallisesti panostaneet lapsiin ja nuoriin ymmärtäen, että koulutus on tulevaisuusinvestointi.

Hyvääkin järjestelmää on edelleen kehitettävä ja varmistettava, että se toimii yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia vahvistaen. Koko nuorten ikäluokka käy läpi peruskoulun. Siksi sen merkitys yhteiskunnan hyvinvoinnin ja osaamisen perustana on keskeinen. Tiedämme nyt, että oppimisen tuessa on puutteita ja nuorten hyvinvointi on heikentynyt.

Oppimisen edellytysten kuntoon laittaminen ja hyvinvointia lisäävien toimenpiteiden tekeminen on meidän aikuisten tehtävä. Meidän on varmistettava, että jokainen lapsi saa tarvitsemansa tuen ja että heitä opettavilla opettajilla on edellytykset antaa parasta mahdollista opetusta. Lasten oikeuksien sopimuksen mukaan ”koulutuksen tulee pyrkiä kehittämään lapsen kasvua täyteen mittaansa”.

Teen töitä sen eteen, että lapsilla ja nuorilla on jatkossa entistä paremmat mahdollisuudet kasvaa täyteen mittaansa.

Lapsen edun tulee olla ensisijaista.