Lasten hyvinvoinnin edistäminen edellyttää jatkuvia, pitkäjänteisiä päätöksiä ja tekoja. Päätösten tulee kestää myös vaikutusten arviointi. Tässä huomio on kiinnitettävä siihen, miten päätökset vaikuttavat lasten ja nuorten tulevaisuuteen, sekä mitä vaikutuksia niillä on lasten ja nuorten kasvu- ja oppimisympäristöjen tärkeimpien aikuisten, eli lastenhoitajien, varhaiskasvattajien ja opettajien resursseihin ja työssä jaksamiseen. 

 

Korona voi pian olla laajassa mittakaavassa selätetty, mutta koronan vaikutusten jälkihoito on vasta alkamassa. Hoito- palvelu ja oppimisvelkaa on riittämiin ja samaan aikaan kun  kärsimme henkilöstöpulasta, astuu voimaan seitsemän päivän hoitotakuu. Asian korjaaminen edellyttää pitkäkestoista seurantaa ja reagointia lisääntyneeseen sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeeseen. Lisäksi nuorten terveys- ja opiskeluhuollon palveluiden saatavuus on koronan jälkihoidossa turvattava saumattomalla koulujen ja oppilaitosten sekä hyvinvointialueen yhteistyöllä. 

 

Tulevan hyvinvointialueemme strategiat ja arvioinnit eivät saa jäädä sanahelinäksi. Niiden tulee sisältää konkreettisia tekoja ja aluevaltuuston tulee omalta osaltaan tehdä nämä teot mahdolliseksi!