Ensi viikolla vietetään lasten oikeuksien viikkoa. Miten tuemme ja edistämme konkreettisesti lasten ja nuorten hyvinvointia Keravalla? Kiristynyt taloustilanne on vetänyt aika vakavaksi.
Lasten hyvinvoinnin edistäminen vaatii jatkuvia, pitkäjänteisiä päätöksiä ja tekoja. Budjetti antaa hyvinvoinnin edistämiselle joko mahdollisuudet tai rajoittaa niitä. Budjetin tulisi kestää myös lapsivaikutusten arviointi. Miten se huomioi mm. lasten ja nuorten kasvu- ja oppimisympäristöjen tärkeimpien aikuisten, eli varhaiskasvattajien ja opettajien resurssit ja työhyvinvoinnista huolehtimisen?
Kerava ei ole saanut palkattua riittävästi koulupsykologeja ja kelpoisia varhaiskasvatuksen opettajia eikä erityisopettajia. Olen myös kuunnellut keravalaisia varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion opettajia. Viesti on vakava. Opettajat ovat uupuneita ja resursseja koetaan olevan aivan liian vähän. Lapsemme ansaitsevat hyvinvoivat opettajat, joilla riittää intoa, voimavaroja ja aikaa lastemme tukemiseen ja kohtaamiseen.
Strategiat ja arvioinnit eivät saa olla sanahelinää. Niiden tulee sisältää konkreettisia tekoja ja budjetin tulee mahdollistaa nämä teot!
Kuvassa voi olla 1 henkilö, seisova, ulkoilu ja tekstissä sanotaan Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen vaatii jatkuvia, äjänteis p”a töksiä ja tekoja. Vihreät De Gröna