Eilen valtuustossa päätettiin veroista. Keravalaisille ei ole vielä avoimesti tiedotettu, mitä leikkauksia sopimus sisältää, jos veroja ei maltillisesti koroteta. Vihreiden ryhmä teki muutosehdotuksen tuloveron maltilliseksi nostamiseksi suurten leikkausten sijaan. Vasemmisto kannatti ja äänestyksessä mukaan tuli vielä kolme SDP:n jäsentä. Hävisimme äänestyksen 36-15. Edessä on todella tiukat ajat. Ohessa puheeni keravalaisten hyvinvoinnin puolesta:
Arvoisat viranhaltijat, valtuutetut ja kuulijat,
Teemme tänään merkittäviä päätöksiä keravalaisten hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuuksista. Tulot sanelevat budjetin ja budjetin tulee tukea strategiaa ja vastata keravalaisten tarpeisiin. Korona-kriisi on aiheuttanut hoito-, palvelu-, hyvinvointi- ja oppimisvelkaa. Kärsimme myös rekrytointiongelmista, niin varhaiskasvatuksen opettajien, hoitajien kuin oppilashuollon henkilöstönkin suhteen.
Olen keskustellut keravalaisten varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion opettajien kanssa. Olen kuunnellut keravalaisten hoitajien avunpyyntöjä. Heidän viestinsä on vakava. Opettajat ja hoitajat ovat uupuneita ja resursseja koetaan olevan aivan liian vähän. Miten vastaamme tähän?
Muutama huolestuttava nosto 8.-9.-luokkalaisten kouluterveyskyselyn tuloksista. Vuonna 2019 23,3% koki, ettei ole saanut tukea ja apua hyvinvointiin koulukuraattorilta lukuvuoden aikana, vaikka olisi tarvinnut. Vuonna 2021 näin koki 38,5%. Kohtalaista tai vaikeaa ahdistusta koki keravalaisista 8.-9.-luokkalaisista vuonna 2019 14,5%. Nyt heitä on jo 24,3%. Dramaattinen muutos muutamassa vuodessa. Nämä luvut ovat vain jäävuoren huippu kokonaiskuvassa, mutta antavat suuntaa sille, ettei nyt ole aika laiminlyödä tulopuolta, vaan varmistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä kasvatus- ja opetuspalveluiden riittävät reusurssit ja henkilöstön työhyvinvointiin panostaminen.
Nykyisellä tuloveroprosentilla emme pärjää, vaan ajaudumme hyvin helposti lisäleikkauksiin. Nykyisillä tuloilla emme saa rahoitettua edes hoitajamitoituksen nostoa 0,7:ään, mitä sosiaali- ja terveyslautakunta syyskuun kokouksessaan esitti. Tiedämme kaikki, että Keravalla palvelut tuotetaan tälläkin hetkellä jo niin halvalla, ettei niissä ole enää leikkaamisen varaa. Juuri kuulimme myös sen, ettei lainaakaan voida ottaa enää lisää.
Lopuksi on vielä sanottava, että Ihmettelen, ettei Keravalla ole käytössä päätösten vaikuttavuuden arviointia. Se, jos mikä olisi ollut tarpeen näissä budjettineuvotteluissa.